Hopp til hovedinnhald

Ungdommens Fylkesting - Ungdomspanelet

Ungdom og medverknad har vore ei prioritert oppgåve for Møre og Romsdal fylkeskommune. Gjennom blant anna satsinga på Ungdommens fylkesting (UFT) og Ungdomspanelet (UP) har ein lagt til rette for at ungdom i fylket skal kunne vere med å påverke dei sakene som angår dei. Det er vedtektsfesta at vedtak fatta av UP og UFT skal vere retningsgjevande for fylkestingspolitikarane.